راه رفتن در بارداری

در طول بارداری زمانی که راه می روید باید حالتی کاملا صاف و ایستاده داشته باشید .می توانید این کار را در خانه با ایستادن جلوی آینه تمرین کنید .


شکم خود را در حالت راحت قرار داده و سپس شانه هایتان را به سمت عقب بکشید .برای ایجاد تعادل دست های خود را تکان دهید .


دکتر سیدی مقدم راه رفتن پیاده روی ورزش شکم شانه تعادل دست راحتی آینه ایستادن بارداران بارداران سایت عقب تمرین بیمارستان صارم

   تاریخ :       1398/09/26          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم