اقامت در بیمارستان بعد از سزارین

اقامت شما در بیمارستان بعد از سزارین معمولا 2 تا 4 روز می باشد .طول زمان ماندن شما در بیمارستان به نتیجه سزارین و زمانی که بدن شما نیاز به بهبودی دارد ، بستگی دارد.


وقتیکه شما به منزل رفتید ممکنست نیاز به مراقبت مخصوص از خودتان داشته باشید و فعالیت های خود را محدود کنید .


دکتر سیدی مقدم بارداران بارداران سایت مراقبت سزارین اقامت بیمارستان متخصص زنان زایمان بارداری فعالیت مامایی پزشکی بیمارستان صارم

   تاریخ :       1398/10/02          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم