گرفتی عضلات در بارداری

گرفتگی عضلات از ماه دوم بارداری شروع می شود و تا هنگام زایمان ادامه دارد . گرفتگی عضلات در سه ماهه اول بارداری به دلیل تغییرات رحم بخاطر  رشد جنین می باشد .


در سه ماهه دوم رحم به بزرگترین حالت خود می رسد .این مساله باعث افزایش درد و گرفتگی می شود .گرفتگی های شکم در سه ماهه سوم بارداری ،علائم زایمان می باشد .

در سه ماهه سوم بارداری ،گرفتگی عضلات پا اتفاق می افتد که بخاطر افزایش وزن می باشد .

به یاد داشته باشید که با وجود اینکه گرفتگی عضلات در بارداری امری طبیعی است اما هنگامیکه احساس ناراحتی کردید به پزشک مراجعه کنید .


دکتر سیدی مقدم گرفتگی عضلات عضلات بارداری افزایش وزن بارداران سه ماهه اول بارداری سه ماهه سوم بارداری درد جنین شکم پزشکی زنان مامایی بیمارستان صارم

   تاریخ :       1398/10/09          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم