درگیری عصب در مچ دست

در این دوران به علت تورم های ایجاد شده ، ممکنست عصب در ناحیه مچ دست تحت فشار قرار بگیرد که به صورت خواب رفتگی و احساس گزگز و درد در انگشتان تظاهر می کند .به این عارضه سندروم تونل کارپال و یا اصطلاحا CTS می گویند .


   این مساله با پایان بارداری از بین خواهد رفت .جهت کنترل مشکل می توانید با صحیح قرار دادن مچ دست در هنگام کار ، پرهیز از حمل اشیا سنگین فعالیتهای تکراری ، استفاده از یخ در ناحیه مچ دست ، اسپلینت های مخصوص و درمانهای فیزیوتراپی بهره گیرید .


دکتر سیدی مقدم فیزیوتراپی درمان درد گرفتگی مچ دست عصب فعالیت یخ CTS سندروم سندروم تونل کارپال کارپال کار تورم خواب رفتکی گزگز انگشتان دست

   تاریخ :       1398/10/09          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم