هنگام تولد به چه نوزادی کم وزن می گویند ؟

هنگام تولد به چه نوزادی کم وزن می گویند ؟

به نوزادان با وزن 1500 تا 2500 گرم در زمان زایمان با حاملگی ترم (9 ماه کامل ) کم وزن اطلاق می شود .


به نوزادان با وزن 1000 تا 1500 گرم وزن خیلی پایین هنگام تولد (very low birth weight ) گفته می شود .


دکتر سیدی مقدم بارداران بارداران سایت تولد زایمان نوزاد وزن کم خیلی کم وزن جنین بیمارستان صارم

   تاریخ :       1397/12/07          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم