چه کنم تا تولید شیرم افزایش یابد ؟

چه کنم تا تولید شیرم افزایش یابد ؟

مهمترین عامل برای افزایش تولید شیر ، مک زدن های مکرر شیر خوار است که منجر به تخلیه شیر از پستان می شود .



دکتر سیدی مقدم مک شیر مکیدن شیر مادر پستان بارداران بارداران سایت شیرخوار شیردهی

   تاریخ :       1398/01/20          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم