مصرف دارو در زمان شیردهی

مصرف دارو در زمان شیردهی

بسیاری از داروها در شیر ترشح می شوند و به نوزاد شیرخوار منتقل می شوند.


به همین دلیل ، قبل از مصرف هر دارویی با پزشک مشورت نمایید .همچنین توجه کنید این احتیاط و محدودیت شامل داروهای گیاهی و سنتی نیز می شود و حتی در مواردی خطرات ناشی از داروهای گیاهی بیش از داروهای شیمیایی است.


دکتر سیدی مقدم متخصص زنان بارداران دارو داروی گیاهی داروی سنتی شیردهی شیرخوار

   تاریخ :       1398/02/08          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم