ارتباط زردی نوزاد با مصرف مواد غذایی

ارتباط زردی نوزاد با مصرف مواد غذایی

زردی نوزاد ارتباطی با رژیم غذایی ندارد و از نظر تحقیقات علمی ثابت شده نیست .


در طب سنتی به کاهش مصرف مواد با طبع گرم و مصرف زیاد مواد با طبع سرد و مصرف عرق کاسنی و خاک شیر توصیه شده است که خانم های باردار می توانند مصرف کنند .


دکتر سیدی مقدم زردی طبع گرم کاسنی سرد خاک شیر باردار نوزاد عرق طبع سرد تحقیقات علمی بیمارستان صارم

   تاریخ :       1398/03/21          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

زردی

زردی

زردی در نوزادان شایع است که بعلت افزایش ماده بیلی روبین در خون و رسوب در پوست موجب تغییر رنگ سفیدی چشم و پوست می گردد.


زردی در 60 درصد نوزادان سالم و 80 درصد نوزادان نارس در هفته اول مشاهده می گردد.

محل شروع کنترل زردی دور ملتحمه چشم ( سفیدی چشم )غشا مخاطی دهان و پوست روی بینی نوزاد است.


دکتر سیدی مقدم بارداران زردی نوزادان دهان پوست بینی سفیدی چشم رسوب بیلی روبین بیمارستان صارم

   تاریخ :       1398/02/14          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم