ارزیابی سلامت جنین

ارزیابی سلامت جنین

در طی بارداری ، پزشکان کلیه اقدامات لازم را برای سلامت جنین انجام می دهند ، ولی لازم است بدانید که درصدی از مشکلات مثل :

عقب ماندگی ذهنی ، وضعیت شنوایی ، برخی ناهنجاری ها با اقدامات امروز قابل تشخیص و ارزیابی نیست.دکتر سیدی مقدم متخصص زنان بارداران بارداران سایت بارداری پزشک پزشکان ارزیابی سلامت جنین شنوایی ناهنجاری عقب ماندگی ذهنی عقب ماندگی ارزیابی بیمارستان صارم

   تاریخ :       1398/04/10          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

زمان بندی مراقبتهای بارداری

زمان بندی مراقبتهای بارداری

زمان بندی مراقبت های بارداری به این صورت می باشد :

- از ابتدای بارداری تا هفته 28 بارداری هر ماه

 


- از هفته 28 تا 36 بارداری هر 2 هفته

- از هفته 36 تا هفته 40 هر هفته

- از هقته 40 تا هفته 41 بارداری هر روز یا یک روز در میان


دکتر سیدی مقدم بارداری بارداران مراجعه پزشک ماما مراقبت های بارداری هفته بیمارستان صارم

   تاریخ :       1398/03/05          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم