ماساژ تراپی

ماساژ تراپی

لمس و ماساژ مادر توسط همراهان باعث احساس آرامش مادر می شود .دکتر سیدی مقدم بارداران بارداران سایت زایمان ماساژ ماساژ تراپی مادر همراه زایمان نوزاد کاهش درد متخصص زنان و زایمان جنین

   تاریخ :       1398/03/26          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

نوشیدن مایعات و موادغذایی کم حجم

نوشیدن مایعات و موادغذایی کم حجم

مانند خرما ، شکلات و موز اشکال ندارد و مانع کم آبی بدن مادر و کاهش قند خون می شود ، خستگی را کاهش می دهد و در نتیجه احساس درد را کاهش می دهد .دکتر سیدی مقدم بارداران سایت بارداران موز شکلات خرما کم آبی افت فشار خستگی درد زایمان بیمارستان صارم متخصص زنان

   تاریخ :       1398/03/26          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

طب فشاری

طب فشاری

در این روش ایجاد فشار عمیق با دست بر روی نقاط مشخصی از بدن موجب کاهش درد می شود .


معمولا این فشار با بند انتهایی انگشت شست و سایر انگشتان وارد می شود . نقاط طب فشاری شامل شانه ها ، پایین و پشت لگن ، قوزک پا ،ناخن های کوچک انگشتان پا و کف پا و ...توسط همراه آموزش دیده در هنگام دردهای زایمان استفاده می شود .


دکتر سیدی مقدم درد زایمان انگشت شست شانه ها لگن قوزک پا ناخن کف پا طب فشاری طب فشار درد بدن بارداران بیمارستان صارم

   تاریخ :       1398/03/26          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

گرما/سرما

گرما/سرما

استفاده از گرما و سرما در نقاطی که مادر درد دارد باعث می شود مادر درد کمتری حس کند. دکتر سیدی مقدم متخصص زنان بارداران گرما سرما درد زایمان کاهش درد بیمارستان صارم بارداران سایت بارداران بارداری وضع حمل

   تاریخ :       1398/03/26          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

تحریک الکتریکی عصب از راه پوست

تحریک الکتریکی عصب از راه پوست

یک دستگاه الکتریکی مخصوص بر روی کمر نصب می شود و با فرستادن امواج موجب کاهش درد هنگام انقباضات رحم می گردد .


مادر در حین انقباضات می تواند میران تحریک دستگاه را کنترل کند .


دکتر سیدی مقدم تحریک عصب الکتریکی دستگاه انقباض امواج کمر رحم زایمان بارداران بیمارستان صارم

   تاریخ :       1398/03/25          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

حمایت روحی

حمایت روحی

حضور یک شخص همراه به خصوص همسر در کنار مادر اعتماد به نفس او را افزایش می دهد و درد زایمان او را کاهش می دهد .دکتر سیدی مقدم بارداران بارداران سایت متخصص زنان همسر حمایت حمایت روحی درد زایمان زایمان همراه مادر نوزاد جنین بیمارستان صارم

   تاریخ :       1398/03/25          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

آب درمانی

آب درمانی

حضور مادر در وان آب گرم ادراک درد زایمان را کاهش می دهد .دکتر سیدی مقدم بارداران بارداران سایت متخصص زنان درد زایمان زایمان وان آب وان آب گرم درد آب درمانی بیمارستان صارم

   تاریخ :       1398/03/25          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

رایحه درمانی

رایحه درمانی

استفاده از رایحه خوشبو مورد علاقه مادر با افزایش تولید هورمون آندرفین حس درد زایمان را کاهش می دهد .دکتر سیدی مقدم بارداران بارداران سایت متخصص زنان رایحه درمانی رایحه خوشبو عطر درد زایمان زایمان هورمون هورمون آندرفین ترشح مادر

   تاریخ :       1398/03/25          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

موزیک درمانی

موزیک درمانی

صدای خوش و موسیقی ملایم و مورد علاقه مادر توجه مادر به درد را کاهش می دهد .دکتر سیدی مقدم متخصص زنان زایمان بارداران نازایی موسیقی درد درد زایمان توجه صدا بیمارستان صارم

   تاریخ :       1398/03/25          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

انواع روشهای کاهش درد غیر دارویی

انواع روشهای کاهش درد غیر دارویی

این روشها نه تنها درد را کاهش می دهد بلکه سرعت زایمان را نیز افزایش می دهند . مادران عزیز می توانند در زمان حضور در بیمارستان راه بروند و تحرک آنها زایمان راحتتری را به دنبال خواهد داشت . 


آموزش تکنیک خاص تنفس با افزایش خون رسانی رحم شدت درد را کاهش می دهد . این روش شامل : تمرین های کششی ، مهارتهای تنفسی ، تن آرامی می باشد . 

سایر روش ها عبارتند از : موزیک درمانی ، رایحه درمانی ، آب درمانی ، حمایت روحی (حضور همراه برای مادر ) ، تحریک الکتریکی عصب از راه پوست، گرما /سرما ،طب فشاری ، ماساژ تراپی ، نوشیدن مایعات و خوردن مواد غذایی کم حجم 


دکتر سیدی مقدم زایمان درد تمرین کششی مهارت تنفسی تن آراکی ماساژ تراپی موزیک آب درمانی سرما گرما حمایت روحی مواد غذایی تحریک عصب طب فشاری خون رسانی درد مادر

   تاریخ :       1398/03/24          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم