مداخلات زایمان

مداخلات زایمان

مداخلات متعدد در حین زایمان مشکلات زیادی از جمله افزایش زایمان به روش سزارین ، جدایی مادر و نوزاد در بدو تولد ، نبود حمایت کافی و روحی و روانی از مادر و عوارض مداخلات پزشکی و داروهای مصرفی مانند اکسی توسین و عفونت های ناشی از مداخلات زایمان را افزایش می دهد .دکتر سیدی مقدم عفونت مداخلات مداخلات پزشکی مداخلات زایمان مادر روح روان پزشکی زایمان بارداری سزارین نوزاد بدو تولد

   تاریخ :       1398/03/26          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم