بی اختیاری ادرار در بارداری

بی اختیاری ادرار در بارداری

هرگونه نشت ناخواسته و غیر ارادی ادرار در این دوران جزو موارد بی اختیاری ادرار محسوب می شود که علت اصلی آن فشار وزن رحم بر روی مثانه ، کشیدگی عضلات کف لگن و یبوست های دوران بارداری است .


جهت بهبود این شرایط می توان از تمرینات کگل ، جلوگیری از افزایش بیش از حد وزن ، جلوگیری از یبوست و کاهش مصرف مواد ادرار آور نام برد .


دکتر سیدی مقدم یبوست مدر ادرار آور ادرار تکرر ادرار بی اختیاری ادرار نشت بارداری بارداران سایت رحم فشار وزن لگن مثانه کلیه کگل تمرین بیمارستان صارم

   تاریخ :       1398/07/15          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم