مصرف گردو

مصرف گردو

 مصرف گردو که دارای پروتئین ، فیبر، امگا3 است به صورت روزانه توصیه می شود.دکتر سیدی مقدم متخصص زنان زایمان بارداران سایت گردو بارداری پروتئین فیبر امگا3 روزانه صارم

   تاریخ :       1397/12/20          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

مصرف گردو در بارداری

مصرف گردو در بارداری

ضریب هوشی جنین هایی که مادران آن ها در دوران بارداری گردو مصرف کرده اند بالاتر است.
 دکتر سیدی مقدم متخصص زنان بارداران سایت ضریب هوشی گردو مادران بارداری بیمارستان صارم

   تاریخ :       1397/12/20          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم