غربالگری شنوایی

غربالگری شنوایی

گوش نوزاد از زمان جنینی می تواند بشنود  و بعد از تولد با شنیدن صداهای اطرافیان و اصوات پیرامون خود می توانند ارتباط برقرار کنند .


بعضی از کودکان ممکنست کم شنوا یا ناشنوا متولد شوند ، تعدادی هم در کودکی شنوایی خود را از دست می دهند .تاثیر در تشخیص کم شنوایی تاثیر غیر قابل برگشتی بر رشد  گفتار و زبان دارد.

طبق بیانیه سازمان بهداشت جهانی تمامی نوزادان باید تحت آزمایش های غربالگری شنوایی قرار بگیرند .امروزه با تجهیزات پیشرفته امکان بررسی شنوایی سنجی در نوزادان و تشخیص زود هنگام نقص شنوایی وجود دارد .

توصیه می شود بعد از ترخیص در اولین فرصت به صورت سرپایی به کلینیک شنوایی سنجی مراجعه نمایید.


دکتر سیدی مقدم بارداران بارداران سایت شنوایی شنوایی سنجی غربالگری آزمایش پزشک نقص کم شنوا ناشنوا تجهیزات ترخیص جنین صدا گوش تولد متولد بیمارستان

   تاریخ :       1398/05/17          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم