علت خونریزی در سه ماهه اول چیست ؟

علت خونریزی در سه ماهه اول چیست ؟

در 80  درصد موارد علت سقط جنین در سه ماهه اول مشکلات کروموزومی جنین است  و بدن سعی می کند جنین ناهنجار را رفع کند و 20 درصد موارد ناشی از اشکال در لانه گزینی و ارتباط نامناسب جنین با رحم و سایر علل می باشد .


در مواردی که سقط جنین به دلیل مشکلات ژنتیکی باشد ، به هیچ عنوان نمی توان کاری انجام داد .


دکتر سیدی مقدم ژنتیک مشکلات ژنتیکی سقط جنین ناهنجاری جنین کروموزوم مشکلات کروموزومی ژنتیک لانه گزینی رحم بیمارستان صارم بارداران بارداران سایت

   تاریخ :       1398/06/14          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم