ماموگرافی چگونه انجام می شود ؟

ماموگرافی چگونه انجام می شود ؟

پستان شما به روی یک صفحه که روی دستگاه ماموگرافی تعبیه شده قرار می گیرد و سپس توسط یک صفحه پلاستیکی فشرده می شود . در این آزمایش از هر پستان دو عکس از بالا و از پهلو گرفته می شود .دکتر سیدی مقدم پستان سینه ماموگرافی دستگاه صفحه پلاستیکی آزمایش تصویربرداری عکسبرداری ماموگراف بارداران بارداری بارداران سایت بیمارستان صارم پزشکی مامایی

   تاریخ :       1398/07/22          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

تاثیر ماموگرافی در تشخیص سرطان

تاثیر ماموگرافی در تشخیص سرطان

ماموگرافی بهترین روش تشخیصی برای کشف زود هنگام سرطان های پستان است .اگر زود پیشگیری و اقدام کنید ، سرطان سینه می تواند با موفقیت درمان شود .دکتر سیدی مقدم سرطان پستان سرطان ماموگرافی درمان سرطان درمان بارداران زایمان جنین توده کیست بارداران سایت متخصص زنان و زایمان نازایی پریناتالوژی

   تاریخ :       1398/07/06          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

ماموگرافی چیست ؟

ماموگرافی چیست ؟

ماموگرافی یک عکس ساده با اشعه x (رادیوگرافی ) از پستان و بسیار موثر در کشف زود هنگام سرطان غیر قابل لمس پستان است .


ماموگرافی می تواند سرطان پستان را 2 تا 3 سال قبل از آنکه لمس شود ، شناسایی کند .


دکتر سیدی مقدم سرطان پستان ماموگرافی رادیوگرافی پستان پستان سینه زنان عکس اشعه x اشعه عکس بارداران بارداری بارداران سایت رادیوگرافی تصویر مامایی پزشکی

   تاریخ :       1398/07/06          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم