چه نکاتی را قبل از انجام ماموگرافی باید رعایت کنیم؟

چه نکاتی را قبل از انجام ماموگرافی باید رعایت کنیم؟

قبل از انجام ماموگرافی دوش بگیرید .از مصرف دئودرانت بوگیر زیر بغل خودداری کنید ، زیرا پودر موجود در این اسپری ها با کلسیفیکاسیون های پستان (نمای غیر طبیعی پستان ) اشتباه گرفته می شود و منجر به تفسیر اشتباه تصاویر ماموگرافی می شود .


توصیه می شود که حداقل یک هفته قبل از انجام ماموگرافی از مصرف نوشیدنی های کافئین دار (انواع قهوه ، نوشابه های سیاه رنگ و نوشیدنی های انرژی زا ) خودداری کنید .

در صورتیکه قبلا ماموگرافی و سونوگرافی از پستان انجام داده اید ، جواب آن را حتما همراه داشته باشید .


دکتر سیدی مقدم ماموگرافی سونوگرافی پستان تصویربرداری تصویر نوشابه کافئین نوشیدنی مشروب اسپری کلسیفیکاسیون زیر بغل دئودرانت بوگیر عطر پودر انرژی زا

   تاریخ :       1398/07/17          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم