تشخیص دکولمان

تشخیص دکولمان

افزایش شدت درد انقباضات رحمی ممکنست از زودترس ترین نشانه های تشخیصی دکولمان باشد . خونریزی تیره ، گاهی اوقات دفع لخته و همراهی با درد از مشخصات بارز خونریزی واژینال در دکولمان می باشد .دکتر سیدی مقدم دکولمان واژینال زودرس انقباض رحمی نشانه تشخیص دکولمان لخته خونریزی تیره دفع لخته رحم درد بارداران سایت بارداران بیمارستان صارم

   تاریخ :       1398/08/08          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

جدا شدن زودرس جفت ( دکولمان )

جدا شدن زودرس جفت ( دکولمان )

به جدا شدن جفت از محل اتصالش به دیواره ی رحم قبل از شروع زایمان ، دکولمان جفت می گویند ، که شیوع آن در حدود 1 در 150 زایمان است .دکتر سیدی مقدم بارداران بارداران سایت دکولمان جفت رحم دکولمان جفت رحم اتصال دیواره رحم زایمان شروع زایمان زایمان سزارین زایمان طبیعی بیمارستان صارم

   تاریخ :       1398/08/08          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم