مراقبت آغوشی چیست ؟

مراقبت آغوشی چیست ؟

مراقبت آغوشی (مراقبت کانگورویی ) نوعی روش مراقبت آسان ، علمی و همراه با مهر مادر و پدر نوزاد نارس است که طی آن نوزاد در تماس پوست به پوست مداوم در آغوش پدر و مادر نگهداری می شود .


در حقیقت در کنار اقدامات پزشکی بهترین و موثرترین کاری است که شما می توانید برای کمک به نوزاد نارس خود انجام دهید . اقدامی کم هزینه و پرفایده که به نوزادتان هدیه می کنید و با این کار رشد جسمانی و تکامل مغزی روانی وی را تضمین می نمایید .


دکتر سیدی مقدم مراقبت نوزاد مراقبت کانگورویی کانگورو مراقبت آغوشی روانی مغز روان نوزاد کمک مهر مادر پدر نوزاد نارس آغوش آغوش مادر آغوش پدر تکامل رشد جسم پوست هدیه علم

   تاریخ :       1398/08/08          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم