زایمان در آب

زایمان در آب

ایده انجام این کار از کشورهای اروپای شرقی که منابع آب فراوانی دارند ، نشات گرفته است .در این روش مادران زمانیکه درد زایمان پیدا می کنند ، وارد وان آب می شوند .


در این حالت حس درد کمتر و بی دردی نسبی ایجاد می شود .اما این روش در کشور ما موفق نبوده است . در برخی مراکز وان آب تعبیه شده اما ضربان قلب جنین با سونیکیت باید کنترل شود که این وسیله در زایمان  در آب باید ضد آب باشد به همین دلیل عملا با شرایط کشور منطبق نبوده است و مورد استفاده قرار نگرفته است .برخی از خانمها خیال می کنند این روش یک روش بی دردی کامل است در حالی که این روش فقط در کاستن از درد موثر است .


دکتر سیدی مقدم زایمان در آب زایمان درد وان آب سونیکیت جنین زایمان طبیعی زایمان سزارین اروپای شرقی اروپا مادر کشور بی درد بی دردی ضربان قلب

   تاریخ :       1398/09/03          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم