زایمان خوابیده یا نشسته

زایمان خوابیده یا نشسته

در مرحله آخر زایمان وضعیت های متفاوتی مورد بررسی قرار گرفته است تا بهترین وضعیت برای وضع حمل مشخص شود .


از جمله وضعیت های مستقیم مثل نشستن در صندلی زایمان ، وضعیت زانو زده ، چمباتمه زدن و وضعیت های خوابیده به پشت همراه با بالا بردن تخت به میزان 30 درجه است .در وضعیت خوابیده به پشت فاصله زمانی تا زایمان کوتاه تر بوده. زایمان راحتتر انجام می شود و درد و خونریزی بعد از زایمان نیز کمتر خواهد بود .


دکتر سیدی مقدم زایمان نشسته زایمان خوابیده درد چمباتمه زدن خونریزی خوابیده مادر جنین سزارین وضع حمل جراحی مامایی تخت زنان پزشکی

   تاریخ :       1398/09/09          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم