افاسمان چیست؟

افاسمان چیست؟

افاسمان روندی است که طی آن سرویکس خود را برای زایمان آماده می‌کند. 


پس از آن‌که جنین به ناحیه‌ی لگن می‌رسد، به سرویکس نزدیک‌تر می‌شود. سرویکس نیز به آرامی نرم‌تر، کوتاه‌تر و نازک‌تر می‌شود. 


دکتر سیدی مقدم متخصص زنان بارداران سایت افاسمان سرویکس زایمان طبیعی لگن جنین

   تاریخ :       1397/07/02          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم