تاثیر شیردهی در جلوگیری از بارداری

تاثیر شیردهی در جلوگیری از بارداری

شیردهی نوزاد در شش ماه اول تولد، برای جلوگیری از بارداری بسیار موثر است اما این نکته را در نظر داشته باشید که شیردهی باید مناسب باشد.


 معنی این جمله این است که، نوزاد به غیر از شیر مادر هیچ یک از مواد غذایی را دریافت نکند. هنگامی که مادر، نوزاد خود را به صورت مرتب شیر می‌دهد، بدن مادر هورمون مورد نیاز برای آزاد سازی تخمک را ایجاد نمی‌کند و این از حاملگی مجدد مادر جلوگیری می‌کند.ولی این روش صد در صد در جلوگیری از بارداری موثر نیست.


دکتر سیدی مقدم متخصص زنان شیردهی جلوگیری شیر مادر نوزاد هورمون حاملگی مادر تخمک

   تاریخ :       1397/07/02          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم