علائم بارداری در شیردهی

علائم بارداری در شیردهی

از علائم بارداری در دوران شیردهی؛ خستگی مفرط، زخم سینه مادر، استفراغ و تهوع می‌باشد، ولی همه این علائم به طور قطع نیست. 


در دوران شیردهی ممکن است علائم بارداری به صورت ناقص ظهور یابد.


دکتر سیدی مقدم متخصص زنان زایمان شیردهی بارداری خستگی سینه زخم مادر استفراغ تهوع

   تاریخ :       1397/07/02          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم