دفع پروتئین

دفع پروتئین

دفع پروتئین در بارداری در مقادیر اندک طبیعی است، اما گاهی اوقات می‌تواند نشانه‌ای از نارسایی کلیه، عفونت و یا مشکلات دیگری باشد. 


دفع پروتئین به معنای وجود پروتئین اضافی در ادرار است و معمولا آزمایش آنالیز ادرار، که ترکیبات موجود در ادرار را مشخص می‌کند، این موضوع را گزارش می‌کند.


دکتر سیدی مقدم متخصص زنان دفع پروتئین بارداران ادرار عفونت نارسایی کلیه بیمارستان صارم

   تاریخ :       1397/07/02          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

مقدار دفع پروتئین

مقدار دفع پروتئین

مقدار دفع پروتئین بسیار مهم است  چراکه مقدار کم دفع پروتئین در همه زنان باردار وجود دارد.


 اگر دفع پروتئین از بدن بیشتر از 150 میلی گرم باشد، خطرناک است .


دکتر سیدی مقدم متخصص زنان دفع پروتئین بدن باردار مادر بارداری بیمارستان صارم

   تاریخ :       1397/07/02          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم