مکونیوم

مکونیوم

محتویات روده جنین است که شامل بقایای هضم نشده مایع آمنیون ،مو و سلولهای جنینی ریزش یافته در مایع آمنیون است .ظاهر تیره و سیاه متمایل به سبز دارد که به دلیل رنگدانه بیلی روبین است.


ممکنست در جنین رسیده در اثر حرکات طبیعی روده دفع شود ولی گاهی در اثر زجر جنین در داخل رحم دفع می شود و به همین دلیل نیاز به مراقبت و بررسی دارد.


دکتر سیدی مقدم جنین زجر رحم روده مایع آمنیون مکونیوم مو سلول بیلی روبین رنگدانه طبیعی سیاه تیره سبز

   تاریخ :       1397/11/21          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

مکونیوم چیست؟

مکونیوم چیست؟

در عرض چند روز اول پس از زایمان، نوزاد اولین مدفوع خود را دفع می کند که مکونیوم نام دارد.


 این ماده ی چسبنده و قیرگونه به رنگ سبز - سیاه و شامل زواید روده های جنین در دوران بارداری است. گاهی نوزاد پیش یا هنگام زایمان نیز مکونیوم را دفع می کند. اگر کیسه ی آب مادر پاره شود و مکونیوم در ان دیده شود،كنترل دقيق در سير زايمان لازم است. 


دکتر سیدی مقدم بارداران سایت مکونیوم مدفوع زایمان چسبنده نوزاد کیسه آب مادر سلامت سیاه قیرگونه

   تاریخ :       1397/07/07          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم