مشکلات ناشی از مکونیوم

مشکلات ناشی از مکونیوم

وقتی به طور طبیعی جنین مدفوع می کند، معمولا خطری جنین را تهدید نمی کند و فقط نیاز به زایمان هر چه سریع تر به صورت طبیعی یا سزارین دارد.


 اما در مواردی که جنین به این دلیل مدفوع می کند که تحت استرس ناشی از کمبود اکسیژن است، مدفوع کردن جنین علامت در خطر بودن جنین است و باید بسرعت برای سزارین اورژانس اقدام کرد، زیرا همان دلایلی که به مدفوع کردن جنین منجر می شود، می تواند به مرگ جنین نیز منجر بشود.


دکتر سیدی مقدم مکونیوم بارداری استرس مدفوع خطر سزارین مرگ جنین اکسیژن طبیعی زایمان

   تاریخ :       1397/09/17          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

عوارض مکونیوم

عوارض مکونیوم

مایع آمنیوتیک آغشته به مکونیوم درنوزدان یکی از علایم مهم زجر جنینی و علت مستقیم آسپیراسیون مکونیوم می باشد. نوزادان آغشته به مکونیوم در معرض تشنج و عقب ماندگی ذهنی و فلج مغزی قرار می گیرند.دکتر سیدی مقدم مکونیوم تشنج عقب ماندگی فلج مغزی نوزاد زجر جنینی آسپیراسیون بارداران bardaran

   تاریخ :       1397/09/17          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

مکونیوم چه عوارضی می تواند داشته باشد؟

مکونیوم چه عوارضی می تواند داشته باشد؟

مایع آمنیوتیک آغشته به مکونیوم درنوزدان یکی از علایم مهم زجر جنینی و علت مستقیم آسپیراسیون مکونیوم می باشد.


 نوزادان آغشته به مکونیوم در معرض تشنج و عقب ماندگی ذهنی و فلج مغزی قرار می گیرند


دکتر سیدی مقدم مکونیوم تشنج عقب ماندگی فلج مغزی نوزاد زجر جنینی آسپیراسیون بارداران bardaran

   تاریخ :       1397/07/07          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم