کمبود مایع در جنین چه عوارضی ایجاد می کند؟

کمبود مایع در جنین چه عوارضی ایجاد می کند؟

موجب افزایش زایمان زودرس، محدودیت رشد جنین ، الگوی ضربان نامطمئن جنین و دفع مکونیوم و افزایش احتمال سزارین می شود .دکتر سیدی مقدم مایع آمنیوتیک ضربان قلب جنین مکونیوم الگو سزارین زایمان زودرس رشد بارداران

   تاریخ :       1397/11/21          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

آیا مایع زیاد در جنین عوارضی ایجاد می کند ؟

آیا مایع زیاد در جنین عوارضی ایجاد می کند ؟

ممکنست باعث پارگی زودرس کیسه آب یا زایمان زودرس یا باعث جدا شدن زودرس جفت و خونریزی پس از زایمان شود.دکتر سیدی مقدم متخصص زنان بارداران سایت کیسه آب سقط زایمان زودرس جفت پارگی مایع

   تاریخ :       1397/11/17          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

پلی هیدروآمنیوس یا افزایش مایع آمنیوتیک

پلی هیدروآمنیوس یا افزایش مایع آمنیوتیک

پلی هیدروآمنیوس به معنی افزایش غیر طبیعی مایع آمنیون است و در 1 الی 2 درصد حاملگیها اتفاق می افتد.(زمانیکه مایع آمنیون بیشتر از 25 سانتی باشد.)


از علل آن 15 درصد ناهنجاریهای مادرزادی ، 15 الی 20 درصد دیابت و در موارد دیگر حاملگیهای دو قلویی و عفونت های مادری عامل آن هستند. در 50 درصد موارد نیز علت آن ناشناخته است.


دکتر سیدی مقدم متخصص زنان بارداران سات پلی هیدروآمنیوس دیابت دوقلویی عفونت مایع آمنیون

   تاریخ :       1397/11/10          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

کاهش مایع آمنیوتیک یا اولیگوهیدرآمنیوس چیست و چه عللی دارد؟

کاهش مایع آمنیوتیک یا اولیگوهیدرآمنیوس چیست و چه عللی دارد؟

وقتی مایع آمنیون در سونوگرافی کمتر از 5 سانتی متر گزارش شود ،غیر طبیعی بوده و به آن اولیگوهیدرآمنیوس می گویند و در 1 الی 2 درصد حاملگی ها رخ می دهد.


در مورد علل آن در صورتیکه در نیمه اول بارداری اتفاق بیفتد معمولا بدلیل ناهنجاریهای ژنتیکی ، اختلال جفتی یا عفونت مادر می باشد و به ندرت پارگی کیسه آب که معمولا در نیمه دوم بارداری پارگی کیسه آب یا نارسایی جفتی مطرح می شود که با محدودیت رشد جنین نیز همراه است.


دکتر سیدی مقدم بارداران سایت متخصص زنان اولیگوهیدرآمنیوس مایع آمنیوتیک کاهش مایع سونوگرافی

   تاریخ :       1397/11/10          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

مایع آمنیوتیک چیست؟

مایع آمنیوتیک چیست؟

مایع شفاف تقریبا مایل به زرد رنگ است که داخل رحم در دوران بارداری، جنین در آن شناور بوده، دور آن را کیسه ای ضخیم(غشای آمنیوتیک) فراگرفته است.دکتر سیدی مقدم متخصص زنان زایمان بارداری بارداران مایع آمنیوتیک زرد شناور کیسه غشا ضخیم

   تاریخ :       1397/07/11          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم