لانوگو

لانوگو

لانوگو واژه ای لاتین است به معنای کرک.


 موهای کرکی و نازک جنین است که بدن جنین را می پوشاند. این ها نخستین موهایی هستند که فولیکول های مو ی جنینی آن را ساخته اند و بسیار نرم و اغلب بدون رنگدانه هستند.


دکتر سیدی مقدم متخصص زنان لانوگو کرک جنین مو نرم رنگدانه فولیکول بارداران سایت

   تاریخ :       1397/07/11          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم