معمولا  سقط ها در چه زمانی رخ می‌دهند؟

معمولا سقط ها در چه زمانی رخ می‌دهند؟

10 درصد از سقط های خود به خودی در دوازده هفته اول حاملگی رخ میدهند که ابتدا مرگ جنین اتفاق می‌افتد و سپس معمولا با خونریزی و انقباضات رحمی دفع شوند.دکتر سیدی مقدم متخصص زنان سقط رحم خودبه خود حاملگی انقباضات رحمی خونریزی بیمارستان صارم

   تاریخ :       1398/05/08          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

سقط چیست ؟

سقط چیست ؟

 ختم حاملگی و یا از دست رفتن جنین قبل از بیست هفته حاملگی و یا جنین با وزن کمتر از ۵۰۰ گرم را سقط می گوینددکتر سیدی مقدم بارداران سقط جنین وزن حاملگی ختم بارداری بیمارستان صارم متخصص زنان

   تاریخ :       1397/11/01          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

سقط

سقط

هنگامی ممکن است شرایطی سبب شوند که بدن زن باردار نسبت به مشکلی واکنش نشان دهد. 


ممکن است خون ریزی، گرفتنگی عضلات (کرامپ) شکمی و در پایان، ازدست رفتن بارداری رخ دهد. خارج شدن محصول بارداری یعنی بیرون آمدن جنین از درون رحم را که منجر به ختم بارداری گردد، سقط گویند.


دکتر سیدی مقدم متخصص زنان بارداران سقط رحم جنین کرامپ بارداری خونریزی شکم بیمارستان صارم

   تاریخ :       1397/07/11          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم