مشکلات جنینی:

مشکلات جنینی:

که در برخی موارد در تصاویر سونوگرافی قابل مشاهده است. بین 2 الی 3 درصد از تمامی کودکان دارای مشکلات ساختاری خفیف تا شدید در روند رشد خود هستند.


 در برخی موارد ممکن است سابقه‌ی خانوادگی در ابتلا به مشکلات جنینی وجود داشته باشد، اما در موارد دیگر این مشکلات کاملا غیرمنتظره هستند.


دکتر سیدی مقدم بارداران سایت سابقه خانوادگی جنین رشد جنین مشکلات کودکان بیمارستان صارم

   تاریخ :       1397/08/27          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

جنین

جنین

هشت هفته پس از از بسته شدن نطفه تا هنگام زایمان، دوره جنینی است. از هفته ۱۰ بارداری، دیگر رویان نیست و جنین نامیده می شود.دکتر سیدی مقدم بارداران سایت متخصص زنان هفته بارداری رویان جنین دوره جنینی نطفه زایمان

   تاریخ :       1397/07/23          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم