خط سیاه

خط سیاه

خطی تیره که در دوران بارداری، از ناف در وسط به طرف پایین شکم امتداد می یابد. .


افزایش هورمون های استروژن و پروژسترون خون و شاید افزایش هورمون محرک ملانوسیت غده هیپوفیز در بارداری با تاثیر بر سلول های سازنده ملانین سبب تغییر رنگ پوست گردد .


دکتر سیدی مقدم متخصص زنان خط سیاه بارداران سایت ملانین استروژن هورمون بارداری پوست رنگ پروژسترون

   تاریخ :       1397/07/23          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم