اریتم کف دست

اریتم کف دست

اریتم کف دست در دوران بارداری در اثر اتساع یا پاره شدن مویرگ ها رخ می دهد. افزایش هورمون استروژن آن را پدید می آورد.

 


بیشتر در زنان سپید پوست دیده می شود و قرمزی و خارش کف دست را به همراه دارد. اگر چه در برخی موارد قرمزی و دردناکی کف پا هم گزارش شده است. پس از زایمان از بین می رود و ارزش بالینی ندارد.


دکتر سیدی مقدم متخصص زنان بارداران سایت قرمزی دردناک زایمان بالینی اریتم کف دست هورمون استروژن مویرگ

   تاریخ :       1397/07/23          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم