تاثیر جفت خلفی در روند زایمان

تاثیر جفت خلفی در روند زایمان

جنین در هر موقعیتی که در شکم مادر قرار گرفته باشد، زایمان فرایندی دردناک خواهد بود. 


اما، زمانی که کودک در موقعیت خلفی گرفته و یا به عبارت ديگر زماني كه استخوان پس سري درموقعيت خلفي قرار ميگيرد ممكن است روند زايمان طولاني تر شود .


دکتر سیدی مقدم متخصص زنان استخوان زایمان کودک جنین جفت خلفی موقعیت خلفی شکم مادر

   تاریخ :       1397/08/06          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

جفت خلفی

جفت خلفی

جفت خلفی به این معناست که جفت در قسمت عقب رحم جایگزین شده است. جفت می تواند در قسمتهای مختلف رحم قرار بگیرد که یکی از آنها خلف یا قسمت پشتی رحم است.دکتر سیدی مقدم متخصص زنان بارداران سایت جفت خلفی جفت رحم بیمارستان صارم

   تاریخ :       1397/08/06          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم