ایمونوگلوبولین

ایمونوگلوبولین

ایمونوگلوبولین در واقع همان آنتی بادی است که به مقابله با سلول‌های جنینی که وارد گردش خون مادر شده‌اند می‌پردازد.دکتر سیدی مقدم متخصص زنان ایمونوگلولوبین آنتی بادی سلول جنین گردش خون مادر بیمارستان صارم

   تاریخ :       1397/08/06          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

اگر گروه خونی مادر منفی و گروه خونی پدر مثبت باشد

اگر گروه خونی مادر منفی و گروه خونی پدر مثبت باشد

 احتمال زیادی وجود دارد که گروه خون جنین نیز مثبت شده و بدن مادر و جنین به تقابل نسبت به هم می‌پردازند.
 


با توجه به اینکه در طول بارداری خون جنین مستقیما و به مقدار زیاد وارد گردش خون مادر نمی‌شود، سیستم ایمنی بدن مادر تنها شروع به تولید آنتی بادی جهت مقابله با مقادیر اندک خون و سرم جنین که به گردش خون مادر وارد شده می‌کند. در نتیجه در بارداری اول این فرایند منجر به آسیب به جنین نمی‌شود. اما با توجه به اینکه سیستم ایمنی بدن مادر یک بار علیه فاکتور Rh آنتی بادی تولید کرده و سلول‌های خاطره تولید این آنتی بادی را در حافظه خود حفظ کرده اند، در صورت بارداری مجدد بدن مادر شدیدا به جنین حمله کرده و عواقب جبران ناپذیری بر جنین در بارداری‌های دوم به بعد خواهد گذاشت.


دکتر سیدی مقدم متخصص زنان زایمان آنتی بادی خون جنین مادر بارداری RH آسیب بدن مثبت منفی

   تاریخ :       1397/08/06          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

اگر گروه خون مادر بارداری منفی باشد، چه می‌شود؟

اگر گروه خون مادر بارداری منفی باشد، چه می‌شود؟

اگر گروه خون مادر و پدر هر دو منفی باشند، گروه خون جنین نیز به طور قطع منفی خواهد بود. 


در این صورت نیاز به هیچ مداخله ای وجود ندارد زیرا آنتی ژن Rh بر روی سطح هیچ یک از سلول‌های جنین وجود ندارد و سیستم ایمنی بدن مادر جنین را عامل بیگانه تلقی نکرده و به آن حمله نمی‌کند.


دکتر سیدی مقدم متخصص زنان RH بارداران سایت آنتی ژن سلول جنین سیستم ایمنی مادر بدن منفی پدر

   تاریخ :       1397/08/06          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم