زمان تزریق آمپول روگام چه موقع است؟

زمان تزریق آمپول روگام چه موقع است؟

معمولا در هفته 28 بارداری تزریق می شود ولی هر زمان که در بارداری مادر خونریزی و لکه بینی داشته باشد از ابتدا تا انتهای بارداری نیاز به تزریق مجدد است.دکتر سیدی مقدم متخصص زنان آمپول روگام لکه بینی خونریزی تزریق بارداری بارداران بارداران سایت

   تاریخ :       1397/11/09          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

آمپول روگام چیست و چه زمانی تزریق می‌شود؟

آمپول روگام چیست و چه زمانی تزریق می‌شود؟

نکته کلیدی برای پیشگیری از فعال شدن سیستم ایمنی مادر در مقابل خون جنین، جلوگیری از تولید آنتی بادی توسط سلول‌های ایمنی مادر است. 


بین هفته 28 تا 34 بارداری آمپول روگام برای زنان بارداری که گروه خونی منفی دارند به صورت عضلانی در بازو تزریق می‌شود. آمپول روگام در واقع ایمونوگلوبولین Rh است .


دکتر سیدی مقدم روگام آمپول عضلانی بارداری تزریق گروه خونی منفی آنتی بادی زنان جنین ایمونوگلوبولین

   تاریخ :       1397/08/06          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم