ترشحات در بارداری

ترشحات در بارداری

در طی بارداری ترشحات خانم های باردار زیاد می شود ، این ترشحات سفید مایل به زرد و آبکی می باشد و از هفته 18 تا 20 بارداری میزان آن افزایش می یابد .


خصوصا در اواخر بارداری نیز میزان آن زیادتر می شود .این ترشحات نرمال است ولی اگر با خارش ، سوزش و بوی بد یا تغییر رنگ همراه باشد باید درمان شود .


دکتر سیدی مقدم ترشحات واژینال ترشحات بارداری بارداری نرمال خارش سوزش بو بوی بد تغییر رنگ رنگ بارداری ترشحات سفید زرد آبکی خانم باردار متخصص زنان هفته بیمارستان صارم

   تاریخ :       1398/05/02          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم