نارسایی قلبی

نارسایی قلبی

در افرادی که دچار نارسایی قلبی هستند، قلب ضعیف میشود و عمل پمپاژ را به طور ناقص انجام میدهد؛ در نتیجه نواحی شکم و پاها ورم میکنند. 


نارسایی قلبی منجر به تجمع مایعات در ریه ها و کوتاه شدن تنفس میگردد .


دکتر سیدی مقدم متخصص زنان زایمان نارسایی قلبی تنفس ریه پمپاژ مایعات شکم پا بیمارستان صارم

   تاریخ :       1397/08/23          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم