بيهوشی جهت مادران باردار در دوران بارداري :

بيهوشی جهت مادران باردار در دوران بارداري :

شامل مواردي است كه خانم باردار در شرايط ضروري  نياز به عمل جراحي فوري پيدا مي كند.


 در اين موارد بيشتر سعي متخصص بيھوشي بر اين است كه حداقل داروھا كه بر رشد جنين مؤثر است را به كار ببرد. دوره بحراني از نظر تشكيل اعضاء كودك 3 ماهه اول حاملگي است و لذا توجه بيشتري را در اين دوران به كار مي برند .


دکتر سیدی مقدم متخصص زنان زایمان بیهوشی دارو اعضا کودک جراحی جنین بحرانی حاملگی بارداران

   تاریخ :       1397/08/25          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم