آیا حاملگی چندقلویی در تست های غربالگری  تاثیری دارد؟

آیا حاملگی چندقلویی در تست های غربالگری تاثیری دارد؟

بله ، همه تست های غربالگری در حاملگی چند قلویی بسیارکم ارزش است و تست غربالگری Cell Free DNA در چند قلویی توصیه نمی شود.دکتر سیدی مقدم متخصص زنان بارداران سایت بارداران بارداری DNA CELL غربالگری چند قلویی

   تاریخ :       1397/11/09          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

بارداری چندقلویی:

بارداری چندقلویی:

به این معناست که شما بیش از یک بچه در شکم خود دارید (دو قلو، سه قلو، چهارقلو و غیره). 


بارداری چندقلویی در بین زنانی که به دنبال درمان‌های ناباروری، باردار شده‌اند بیشتر شایع است و احتمال بروز زایمان زودرس، دیابت بارداری و فشار خون بالای بارداری را افزایش می‌دهد.


دکتر سیدی مقدم بارداران چند قلویی زایمان زودرس دیابت ناباروری خون فشار درمان شکم چند قلو دو قلو

   تاریخ :       1397/08/27          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم