مصرف آجیل در بارداری

مصرف آجیل در بارداری

مصرف آجیل به صورت یک میان وعده بزرگ که سرشار از چربی و مواد مغذی و فیبر است ، توصیه می شود.دکتر سیدی مقدم متخصص زنان زایمان آجیل بارداری مواد مغذی فیبر چربی وعده روزانه بیمارستان صارم

   تاریخ :       1397/09/04          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم