آیا در طول شیردهی قاعدگی متفاوت است؟

آیا در طول شیردهی قاعدگی متفاوت است؟

قاعدگی در طول شیردهی مانند قاعدگی شما پیش از بارداری است اما ممکن است نظم و تداوم آن متفاوت باشد.


اگر قاعدگی شما پیش از زایمان ناپیوسته هم باشد، در طول شیردهی قاعدگی ممکن است کوتاه تر یا طولانی تر باشد. همچنین ممکن است چند ماه پریود نشوید. پیش از شروع قاعدگی حالت روحی شما تحریک پذیر است.پیوستگی قاعدگی و علائم مربوط به آن به تعداد دفعات شیردهی و تاثیر آن بر هورمون ها بستگی دارد.


دکتر سیدی مقدم متخصص زنان بارداران قاعدگی پریود شیردهی روحیه هورمون زایمان تحریک پذیری

   تاریخ :       1397/09/27          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

اولین پریود پس از زایمان سزارین

اولین پریود پس از زایمان سزارین

اولین قاعدگی پس از زایمان به شیردهی و زمان برگشت هورمون ها به حالت طبیعی بستگی دارد. 


مقدار استروژن، پروژسترون و هورمون گونادوتروپین پس از بارداری کاهش می یابد.اما اگر نوزاد را شیر می دهید، مقدار هورمون پرولاکتین کاهش نمی یابد. بنابراین باعث کاهش هورمون های تولید مثل و جلوگیری از تخمک گذاری و تولید تخمک برای لقاح می شود. بنابراین تا مدتی قاعده نمی شوید.


دکتر سیدی مقدم هورمون قاعدگی پریود سزارین زایمان پرولاکتین تخمک لقاح گونادوتروپین استروژن پروژسترون

   تاریخ :       1397/09/27          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم