تهوع و اختلال در خواب در بارداری

تهوع و اختلال در خواب در بارداری

عامل مهم بعدی که به اختلال خواب در زن باردار منجر می‌شود حالت تهوع است که احتمال بروز آن در هر موقعی از روز، حتی شب هنگام نیز ممکن است.


 با هر بار برخاستن از خواب که ناشی از این حالت باشد چرخه خواب زن باردار بر هم می‌خورد و در نتیجه در طول روز خستگی شدید به خوبی احساس می شود. خوردن غلات در صبح و پیش از برخاستن از تخت خواب یکی از راه‌های ساده اما تأثیرگذار در بسیاری از زنان برای جلوگیری از تهوع است. تحقیقات پزشکی نشان می‌دهد به جهت افزایش سطح سوخت و ساز بدن، زن باردار در حین خواب ممکن است احساس گرما یا سرما کند که این عامل هم به نوعی در تحریک زن برای رفتن به دستشویی مؤثر است.


دکتر سیدی مقدم تهوع بارداران بارداری باردار دستشویی خواب خستگی غلات سرما گرما پزشک سوخت و ساز

   تاریخ :       1397/09/27          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم

میزان و کیفیت خواب

میزان و کیفیت خواب

به طور کلی دو جنبه اساسی در خواب از اهمیت برخوردار است:


 میزان و کیفیت آن. بارداری نه تنها میزان ساعاتی که زن به طور طبیعی می‌خوابد را دستخوش تغییرات اساسی می‌کند بلکه بر کیفیت آن نیز تأثیر می‌گذارد. همزمان با تغییر فیزیولوژیکی بدن زن باردار، خوابیدن و برخاستن برای او سخت‌تر از قبل می‌شود. با این حال توصیه می‌شود یک زن باردار در طول حاملگی روزانه حداقل ۸ ساعت در بستر بخوابد تا حداقل ۷ ساعت از آن را بتوان خواب مفید به حساب آورد. نداشتن خواب کافی تبعات زیادی برای زن باردار به همراه دارد به‌ طوری‌که متخصصان زنان و زایمان احساس خستگی مزمن در طول روز، بی‌قراری و ناآرامی و ناتوانی در برقراری ارتباط مناسب با اطرافیان را از جمله اثرات منفی نداشتن خواب مناسب و باکیفیت در طول بارداری به شمار می‌آورند.


دکتر سیدی مقدم بارداری خواب خستگی حاملگی خوابیدن زنان زایمان ساعت زن ناتوانی طبیعی

   تاریخ :       1397/09/27          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم