واکسن  هپاتیت B در بارداری:

واکسن هپاتیت B در بارداری:

زنان باردار که آزمایش هپاتیت آنها منفی شده است میتوانند این واکسن را دریافت کنند این واکسن برای ایمنی مادر و جنین برعلیه عفونت استفاده میگردد. دریافت این نوع واکسن سه مرحله‌ای است.دکتر سیدی مقدم واکسن هپاتیت هپاتیت B جنین باردار مادر عفونت سه مرحله آزمایش بیمارستان صارم

   تاریخ :       1397/10/03          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم