واکسن آنفولانزا در بارداری :

واکسن آنفولانزا در بارداری :

دریافت این واکسن باعث جلوگیری از ابتلا به بیماری‌های جدی آنفولانزای مادر در طول دوران بارداری میگردد. 


همه زنان باردار که وارد سه ماهه دوم یا سوم بارداری میشوند چنانچه در فصل شیوع آنفولانزا قرار گیرند بایستی واکسن را دریافت نمایند. اشخاصی ‌که وضعیت پزشکی حاد دارند بیشتر در معرض خطر ابتلا به آنفولانزا میباشند . بنابراین می‌توانند واکسن آنفولانزا را در تمام مراحل بارداری دریافت نمایند.


دکتر سیدی مقدم بارداران سایت بارداران آنفولانزا مادر جنین پزشکی واکسن بیمارستان صارم

   تاریخ :       1397/10/03          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم