واکسن هپاتیت A در بارداری :

واکسن هپاتیت A در بارداری :

 بی‌ضرر بودن واکسن هپاتیت A در بارداری مشخص نشده و باید در طی این دورا ن از تزریق آن اجتناب نمود.درصورت ریسک بالای ابتلا به این بیماری بایستی با پزشک معالج خود مشورت نمایید.دکتر سیدی مقدم بارداران هپاتیت هپاتیت A ریسک واکسن بارداری تزریق پزشک بیمارستان صارم

   تاریخ :       1397/10/05          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم