تزریق واکسن آبله مرغان برای زنان باردار (واریسلا):

تزریق واکسن آبله مرغان برای زنان باردار (واریسلا):

این نوع واکسن برای پیشگیری ازابتلا به آبله مرغان استفاده می‌شود و باید زمان تزریق آن حداقل سه ماه پیش از بارداری باشد.دکتر سیدی مقدم متخصص زنان بارداران بارداران سایت آبله آبله مرغان تزریق بیمارستان صارم

   تاریخ :       1397/10/07          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم