واکسن پنوموکوک در بارداری:

واکسن پنوموکوک در بارداری:

 بدلیل اینکه بی‌خطر بودن آن ناشناخته است، باید ازتزریق آن اجتناب شود بجز برای افراد درمعرض خطر یا زنان مبتلا به بیماری‌های مزمن.دکتر سیدی مقدم متخصص زنان بارداران سایت بارداری واکسن پنوموکوک تزریق بیماری مزمن خطر زنان

   تاریخ :       1397/10/05          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم