تاثیر موسیقی در بارداری

تاثیر موسیقی در بارداری

گوش دادن به موسیقی آرام در طی روز و در هنگام کار در اداره  می­تواند با استرس موجود در بدن زنان باردار مبارزه کرده و احساس آرامش بیشتری به خود اين مادران و جنين داخل رحمشان بدهد.دکتر سیدی مقدم متخصص زنان بارداران بارداران سایت موسیقی استرس اداره جنین رحم مادران آرامش

   تاریخ :       1397/10/13          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم