بی بی چک

بی بی چک

بی بی چک ها یکی از ساده ترین ابزار برای انجام تست بارداری در خانه هستند که هرخانمی تقریبا روش استفاده از ان را می داند.


 تا حدی همان رویدادی است که در آزمایشگاه و تست خون رخ می دهد. در این تست شما تنها به یک بیبی چک نیاز دارید که آن را برای دو ثانیه در ادرار قرار دهید. اگر در ادرار هورمون بارداری وجود داشته باشد در روی نوار بیبی چک دو خط می افتد و بیبی چک مثبت را نشان میدهد و به شما مژده می دهد که باردار هستید اما اگر تنها یک خط را نشان دهد بیبی چک منفی را  نشان می دهد.


دکتر سیدی مقدم بارداران سایت بارداران بی بی چک بیبی چک مثبت منفی آزمایشگاه هورمون ادرار نوار ابزار

   تاریخ :       1397/10/15          نویسنده :     دکتر نیره سیدی مقدم